Tuyển Lập Trình Thiết Kế Website

Mức lương: 15 triệu
Địa điểm: Hà Đông
Hạn nộp: 30/10/2018

THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

Mức lương: 2 triệu
Địa điểm: 39-LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2018

Nhân viên Kinh doanh

Mức lương: 7 triệu
Địa điểm: 39-LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT GOOGLE, FACEBOOK ( MARKETING ONLINE)

Mức lương: 7 triệu
Địa điểm: Số 39 - LK6B, Làng Việt Kiều châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông
Hạn nộp: 30/3/2018

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương: 12 triệu
Địa điểm: 39-LK6B
Hạn nộp: 30/10/2018

TUYỂN GẤP CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Mức lương: 10 triệu
Địa điểm: Hà Đông
Hạn nộp: 30/10/2018

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Mức lương: 7 triệu
Địa điểm: Số 39-LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Hạn nộp: 30/8/2018

Tuyển gấp Trưởng phòng Kinh doanh

Mức lương: 15 triệu
Địa điểm: Số 39-LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Hạn nộp: 30/8/2018

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Mức lương: 15 triệu
Địa điểm: 39-LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2018

Tuyển gấp nhân viên Thiết kế đồ họa

Mức lương: 7 triệu
Địa điểm: 39-LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Hạn nộp: 30/8/2018

Chuyên viên Nhân sự

Mức lương: 10 triệu
Địa điểm: 39-LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Hạn nộp: 30/8/2018

Thử sức Kinh Doanh 15 triệu/tháng?

Mức lương: 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/4/2017